Publications

Org. Biomol. Chem. , 2013, 11 (32), 5351-5361

DOI: 10.1039/C3OB26837C

Dudkin S.; Iaroshenko V. O.; Sosnovskikh V. Y.; Tolmachev A. A.; Villinger A.; Langer P.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2013, 49 (3), 440-451

DOI: 10.1007/s10593-013-1266-5

Dotsenko V. V.; Frolov K. A.; Krivokolysko S. G.; Polovinko V. V.

J. Heterocycl. Chem. , 2013, 50 (5), 1071-1077

DOI: 10.1002/jhet.1029

Cherepakha A.; Kovtunenko V. O.; Tolmachev A.; Lukin O.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (8), 986-988

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.12.040

Cherepakha A.; Kovtunenko V. O.; Tolmachev A.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2013, 49 (5), 704-711

DOI: 10.1007/s10593-013-1301-6

I. A.; Kovalenko S. N.

Mol. Diver. , 2013, 17 (3), 471-477

DOI: 10.1007/s11030-013-9444-z

Bogolubsky A. V.; Grishchenko A.; Pipko S. E.; Konovets A.; Chuprina A.; Tolmachev A.; Boyko A. N.; Chekotylo A.; Lukin O.

Synthesis , 2013, 45 (02), 225-230

DOI: 10.1055/s-0032-1316831

Artamonov O. S.; Slobodyanyuk E. Y.; Shishkin O. V.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2012, 48 (7), 1028-1032

DOI: 10.1007/s10593-012-1095-y

Zadorozhny A. V.

Synthesis , 2012, 44 (08), 1152-1154

DOI: 10.1055/s-0031-1289711

Yarmolchuk V. S.; Bezdudny A. V.; Tolmacheva N. A.; Lukin O.; Boyko A. N.; Chekotylo A.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

J. Org. Chem. , 2012, 77 (2), 1174-1180

DOI: 10.1021/jo2022235

Tymtsunik A. V.; Bilenko V. A.; Kokhan S. O.; Grygorenko O. O.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.

Tetrahedron Lett. , 2012, 53 (30), 3847-3849

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.05.020

Tymtsunik A. V.; Bilenko V. A.; Ivon Y. M.; Grygorenko O. O.; Komarov I. V.

Synthesis , 2012, 44 (13), 1974-1976

DOI: 10.1055/s-0031-1290295

Trofymchuk S.; Bezdudny A. V.; Pustovit Y. M.; Lukin O.; Boyko A. N.; Chekotylo A.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Synthesis , 2012, 44 (06), 903-908

DOI: 10.1055/s-0031-1289702

Tkachenko A. N.; Radchenko D. S.; Mykhailiuk P. K.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Komarov I. V.

Synthesis , 2012, 44 (06), 895-902

DOI: 10.1055/s-0031-1289733

Stepaniuk O. O.; Matvienko V. O.; Kondratov I. S.; Shishkin O. V.; Volochnyuk D. M.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2012, 44 (13), 2041-2048

DOI: 10.1055/s-0031-1291126

Shevchuk N. V.; Liubchak K.; Nazarenko K. G.; Yurchenko A. A.; Volochnyuk D. M.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.

ACS Comb. Sci. , 2012, 14 (12), 631-635

DOI: 10.1021/co300082t

Ryabukhin S. V.; Panov D. M.; Plaskon A. S.; Grygorenko O. O.

J. Heterocycl. Chem. , 2012, 49 (5), 1147-1150

DOI: 10.1002/jhet.972

Ryabukhin S. V.; Naumchik V. S.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.

ACS Comb. Sci. , 2012, 14 (8), 465-470

DOI: 10.1021/co300063x

Ryabukhin S. V.; Granat D. S.; Plaskon A. S.; Shivanyuk A. N.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.

Monatshefte f ,r Chemie - Chemical Monthly 2012, 143 (11), 1507-1517

DOI: 10.1007/s00706-012-0804-7

Ryabukhin S.; Panov D.; Plaskon A.; Tolmachev A.; Smaliy R.

Mol. Diver. , 2012, 16 (4), 625-637

DOI: 10.1007/s11030-012-9407-9

Ryabukhin S.; Panov D.; Plaskon A.; Chuprina A.; Pipko S.; Tolmachev A.; Shivanyuk A.

Tetrahedron , 2012, 68 (13), 2743-2757

DOI: 10.1016/j.tet.2012.01.077

Plaskon A. S.; Grygorenko O. O.; Ryabukhin S. V.

Mol. Diver. , 2012, 16 (4), 749-757

DOI: 10.1007/s11030-012-9410-1

Nechayev M.; Gorobets N.; Borisov A.; Kovalenko S.; Tolmachev A.

Arkivoc , 2012, 8, 226-230

DOI: 10.3998/ark.5550190.0013.820

Mityuk A. P.; Denisenko A. V.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.

Tetrahedron Lett. , 2012, 53 (5), 494-496

DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.11.054

Marchenko A. P.; Koidan H. N.; Pervak I. I.; Huryeva A. N.; Zarudnitskii E. V.; Tolmachev A. A.; Kostyuk A. N.

Tetrahedron , 2012, 68 (41), 8564-8571

DOI: 10.1016/j.tet.2012.08.014

Liubchak K.; Tolmachev A.; Grygorenko O. O.; Nazarenko K.

Org. Lett. , 2012, 14 (22), 5811-5811

DOI: 10.1021/ol3029466

Kubyshkin V. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Org. Lett. , 2012, 14 (20), 5254-5257

DOI: 10.1021/ol302412a

Kubyshkin V. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Tetrahedron , 2012, 68 (14), 3098-3102

DOI: 10.1016/j.tet.2012.01.096

Iminov R. T.; Tverdokhlebov A. V.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.

Adv. Synth. Catal. , 2012, 354 (13), 2495-2503

DOI: 10.1002/adsc.201200221

Iaroshenko V. O.; Ostrovskyi D.; Miliutina M.; Maalik A.; Villinger A.; Tolmachev A.; Volochnyuk D. M.; Langer P.

Org. Biomol. Chem. , 2012, 10 (4), 890-894

DOI: 10.1039/C1OB06494K

Iaroshenko V. O.; Mkrtchyan S.; Gevorgyan A.; Miliutina M.; Villinger A.; Volochnyuk D.; Sosnovskikh V. Y.; Langer P.

Mol. Diver. , 2012, 16 (3), 477-487

DOI: 10.1007/s11030-012-9381-2

Grygorenko O.; Prytulyak R.; Volochnyuk D.; Kudrya V.; Khavryuchenko O.; Komarov I.

J. Org. Chem. , 2012, 77 (1), 47-56

DOI: 10.1021/jo202305c

Gerus I. I.; Mironetz R. X.; Kondratov I. S.; Bezdudny A. V.; Dmytriv Y. V.; Shishkin O. V.; Starova V. S.; Zaporozhets O. A.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Synthesis , 2012, 44 (08), 1263-1267

DOI: 10.1055/s-0031-1290808

Geraschenko O. V.; Khodakovskiy P. V.; Shivanyuk O. N.; Shishkin O. V.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2012, 48 (2), 309-319

DOI: 10.1007/s10593-012-0991-5

Dotsenko V. V.; Krivokolysko S. G.; Polovinko V. V.; Litvinov V. P.

Org. Lett. , 2012, 14 (6), 1660

DOI: 10.1021/ol3004707

Denisenko A. V.; Mityuk A. P.; Grygorenko O. O.; Volochnyuk D. M.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Synthesis , 2012, 44 (17), 2739-2742

DOI: 10.1055/s-0032-1316985

Alekseenko A. N.; Klukovsky D.; Lukin O.; Mykhailiuk P. K.; Shishkin O. V.; Pustovit Y. M.

Synthesis , 2011, 22, 3669-3674

DOI: 10.1055/s-0030-1260223

Zhersh S.; Buryanov V. V.; Karpenko O. V.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.

Tetrahedron Lett. , 2011, 52 (12), 1300-1302

DOI: 10.1016/j.tetlet.2011.01.070

Yarmolchuk V. S.; Mykhailiuk P. K.; Komarov I. V.

J. Org. Chem. , 2011, 76 (17), 7010-7016

DOI: 10.1021/jo200878t

Yarmolchuk V. S.; Mukan I. L.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Komarov I. V.

Cell Biochemistry and Biophysics , 2011, 61 (2), 251-259

DOI: 10.1007/s12013-011-9191-7

Tsigelny I.; Kovalskyy D.; Kouznetsova V.; Balinskyi O.; Sharikov Y.; Bhatnagar V.; Nigam S.

Synthesis , 2011, 07, 1149-1156

DOI: 10.1055/s-0030-1258448

Tolmachova N. A.; Dolovanyuk V. G.; Gerus I. I.; Kondratov I. S.; Polovinko V. V.; Bergander K.; Haufe G.

J. Org. Chem. , 2011, 76 (14), 5774-5781

DOI: 10.1021/jo2008252

Ryabukhin S. V.; Naumchik V. S.; Plaskon A. S.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.

Mol. Diver. , 2011, 15 (1), 189-195

DOI: 10.1007/s11030-010-9253-6

Ryabukhin S.; Plaskon A.; Boron S.; Volochnyuk D.; Tolmachev A.

Synth. Commun. , 2011, 41 (11), 1644-1649

DOI: 10.1080/00397911.2010.491595

Radchenko D. S.; Tkachenko A.; Grygorenko O. O.; Komarov I. V.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2011, 47 (3), 342-354

DOI: 10.1007/s10593-011-0763-7

Potikha L. M.; Gutsul R. M.; Plaskon A. S.; Kovtunenko V. A.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2011, 01, 133-141

DOI: 10.1055/s-0030-1258339

Ostrovskyi D.; Iaroshenko V. O.; Ali I.; Mkrtchyan S.; Villinger A.; Tolmachev A.; Langer P.

Tetrahedron , 2011, 67 (17), 3091-3097

DOI: 10.1016/j.tet.2011.02.082

Mykhailiuk P. K.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Zaporozhets O. A.; Komarov I. V.

Synthesis , 2011, 09, 1465-1471

DOI: 10.1055/s-0030-1259970

Maximov N. B.; Mykhailiuk P. K.; Kisel A. I.; Voitenko Z. V.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2011, 08, 1243-1248

DOI: 10.1055/s-0030-1258470

Levterov V.; Grygorenko O. O.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2011, 03, 469-479

DOI: 10.1055/s-0030-1258364

Iaroshenko V. O.; Mkrtchyan S.; Ghazaryan G.; Hakobyan A.; Maalik A.; Supe L.; Villinger A.; Tolmachev A.; Ostrovskyi D.; Sosnovskikh V. Y.; Ghochikyan T. V.; Langer P.

FOLLOW US