Publications

Chem. Heterocycl. Compd. , 2014, 50 (4), 514‑527

DOI: 10.1007/s10593-014-1502-7

Petrova O. N.; Zamigajlo L. L.; Gella I. M.; Musatov V. I.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Vashchenko E. V.; Borisov A. V.; Lipson V. V.

Chem. Eur. J. , 2014, 20 (17), 4942-4947

DOI: 10.1002/chem.201304840

Mykhailiuk P. K.

Synlett , 2014, 25 (07), 965-968

DOI: 10.1055/s-0033-1340959

Liubchak K.; Tolmachev A.; Nazarenko K.

Tetrahedron: Asymmetry , 2014, 25 (67), 563‑567

DOI: 10.1016/j.tetasy.2014.02.010

Kucher O. V.; Kolodyazhnaya A. O.; Smolii O. B.; Boiko A. I.; Kubyshkin V. S.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, 34, 7692-7698

DOI: 10.1002/ejoc.201403013

Kucher O. V.; Kolodiazhnaya A. O.; Smolii O. B.; Prisuazhnyk D. V.; Tolmacheva K. A.; Zaporozhets O. A.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

J. Biol. Chem. , 2014, 289 (33), 22723-22738

DOI: 10.1074/jbc.M114.575050

Ilinykh P. A.; Tigabu B.; Ivanov A.; Ammosova T.; Obukhov Y.; Garron T.; Kumari N.; Kovalskyy D.; Platonov M. O.; Naumchik V. S.; Freiberg A. N.; Nekhai S.; Bukreyev A.

Eur. J. Med. Chem. , 2014, 85 245-254

DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.07.103

Havrylyuk D.; Zimenkovsky B.; Karpenko O.; Grellier P.; Lesyk R.

Tetrahedron: Asymmetry , 2014, 25 (3), 229‑237

DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.12.001

Grygorenko O. O.; Zhersh S.; Oliinyk B. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2014, 46 (11), 1487-1492

DOI: 10.1055/s-0033-1340983

Geraschenko O. V.; Khodakovskiy P. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

PLoS ONE , 2014, 9 (6), e99653

DOI: 10.1371/journal.pone.0099653

Fanghänel S.; Wadhwani P.; Strandberg E.; Verdurmen W. P. R.; Bürck J.; Ehni S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Gerthsen D.; Komarov I. V.; Brock R.; Ulrich A. S.

RSC Adv. , 2014, 4 (21), 10894-10902

DOI: 10.1039/C3RA47725H

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Grygorenko O. O.; Volochnyuk D. M.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Komarov I. V.

Synthesis , 2014, 46 (13), 1765-1772

DOI: 10.1055/s-0033-1341226

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Pipko S. E.; Panov D. M.; Konovets A. I.; Doroschuk R.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (4), 192-197

DOI: 10.1021/co400164z

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Sadkova I. V.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (8), 375-380

DOI: 10.1021/co5000568

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Panov D. M.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (6), 303-308

DOI: 10.1021/co500025f

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Granat D. S.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Doroschuk R.; Tolmachev A.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2014, 53 (13), 3392‑3395

DOI: 10.1002/anie.201310019

er S.; Mykhailiuk P. K.; Kubyshkin V. S.; Steinbrecher T.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, 17, 3592-3598

DOI: 10.1002/ejoc.201402158

Artamonov O. S.; Slobodyanyuk E. Y.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Br. J. Pharmacol. , 2014, 171 (22), 5059-5075

DOI: 10.1111/bph.12863

ren A.; Kovalskyy D.; Nekhai S.

Eur. J. Org. Chem. , 2013, 15, 3086-3093

DOI: 10.1002/ejoc.201300121

Yarmolchuk V. S.; Shishkin O. V.; Starova V. S.; Zaporozhets O. A.; Kravchuk O.; Zozulya S.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (10), 1195-1197

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.12.065

Yaremenko A. G.; Shelyakin V. V.; Volochnyuk D. M.; Rusanov E. B.; Grygorenko O. O.

Phys. Chem. Chem. Phys. , 2013, 15 (23), 8962-8971

DOI: 10.1039/C3CP50896J

Wadhwani P.; Reichert J.; Strandberg E.; Burck J.; Misiewicz J.; Afonin S.; Heidenreich N.; Fanghanel S.; Mykhailiuk P. K.; Komarov I. V.; Ulrich A. S.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2013, 52 (25), 6504-6507

DOI: 10.1002/anie.201301344

Tkachenko A. N.; Radchenko D. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2013, 52 (5), 1486-1489

DOI: 10.1002/anie.201208069

Tkachenko A. N.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Radchenko D. S.; Kubyshkin V. S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

J. Chem. Inf. Model. , 2013, 53 (8), 1990-2000

DOI: 10.1021/ci400213d

Tetko I. V.; Novotarskyi S.; Sushko I.; Ivanov V.; Petrenko A. E.; Dieden R.; Lebon F.; Mathieu B.

Synthesis , 2013, 45 (07), 925-930

DOI: 10.1055/s-0032-1318329

Stepaniuk O. O.; Matviienko V. O.; Kondratov I. S.; Vitruk I. V.; Tolmachev A. O.

Tetrahedron , 2013, 69 (19), 3796-3804

DOI: 10.1016/j.tet.2013.03.067

Shcherbatiuk A. V.; Shyshlyk O. S.; Yarmoliuk D. V.; Shishkin O. V.; Shishkina S. V.; Starova V. S.; Zaporozhets O. A.; Zozulya S.; Moriev R.; Kravchuk O.; Manoilenko O.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron , 2013, 69 (2), 505-511

DOI: 10.1016/j.tet.2012.11.032

Radchenko D. S.; Michurin O. M.; Grygorenko O. O.; Scheinpflug K.; Dathe M.; Komarov I. V.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (14), 1897-1898

DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.01.132

Radchenko D. S.; Michurin O. M.; Chernykh A. V.; Lukin O.; Mykhailiuk P. K.

Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics , 2013, 1834 (10), 2170-2175

DOI: 10.1016/j.bbapap.2012.11.011

Petrenko A. G.; Zozulya S. A.; Deyev I. E.; Eladari D.

J. Heterocycl. Chem. , 2013, 50 (6), 1299-1303

DOI: 10.1002/jhet.1568

Ostapchuk E. N.; Plaskon A. S.; Grygorenko O. O.; Tolmachev A. A.; Ryabukhin S. V.

Synthesis , 2013, 45 (07), 919-924

DOI: 10.1055/s-0032-1318346

Nechayev M. A.; Gorobets N. Y.; Kovalenko S. M.; Tolmachev A. A.

Tetrahedron , 2013, 69 (20), 4066-4075

DOI: 10.1016/j.tet.2013.03.072

Mykhailiuk P. K.; Starova V.; Iurchenko V.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Khilchevskyi O.; Zaporozhets O.

Acta Naturae , 2013, 5 (2), 90-99

DOI: PMC3695357

Moriev R.; Vasylchenko O.; Platonov M.; Grygorenko O.; Volkova K.; Zozulya S.

J. Fluorine Chem. , 2013, 152 136-143

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2013.03.002

Kubyshkin V. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Grage S. L.; Komarov I. V.; Ulrich A. S.

Scientia pharmaceutica , 2013, 81 (2), 359-391

DOI: 10.3797/scipharm.1211-08

Kovalenko S. I.; Antypenko L. M.; Bilyi A. K.; Kholodnyak S. V.; Karpenko O. V.; Antypenko O. M.; Mykhaylova N. S.; Los T. I.; Kolomoets O. S.

Eur. J. Org. Chem. , 2013, 14, 2891-2897

DOI: 10.1002/ejoc.201300030

Iminov R. T.; Mashkov A. V.; Chalyk B. A.; Mykhailiuk P. K.; Tverdokhlebov A. V.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.; Shishkin O. V.; Shishkina S. V.

Tetrahedron , 2013, 69 (3), 1217-1228

DOI: 10.1016/j.tet.2012.11.026

Iaroshenko V. O.; Vilches-Herrera M.; Gevorgyan A.; Mkrtchyan S.; Arakelyan K.; Ostrovskyi D.; Abbasi M. S. A.; Supe L.; Hakobyan A.; Villinger A.; Volochnyuk D. M.; Tolmachev A.

Tetrahedron , 2013, 69 (15), 3167-3181

DOI: 10.1016/j.tet.2013.02.069

Iaroshenko V. O.; Ali S.; Babar T. M.; Abbasi M. S. A.; Sosnovskikh V. Y.; Villinger A.; Tolmachev A.; Langer P.

Org. Biomol. Chem. , 2013, 11 (6), 975-983

DOI: 10.1039/C2OB27058G

Grygorenko O. O.; Zhersh S.; Oliinyk B. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.

Org. Biomol. Chem. , 2013, 11 (32), 5351-5361

DOI: 10.1039/C3OB26837C

Dudkin S.; Iaroshenko V. O.; Sosnovskikh V. Y.; Tolmachev A. A.; Villinger A.; Langer P.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2013, 49 (3), 440-451

DOI: 10.1007/s10593-013-1266-5

Dotsenko V. V.; Frolov K. A.; Krivokolysko S. G.; Polovinko V. V.

J. Heterocycl. Chem. , 2013, 50 (5), 1071-1077

DOI: 10.1002/jhet.1029

Cherepakha A.; Kovtunenko V. O.; Tolmachev A.; Lukin O.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (8), 986-988

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.12.040

Cherepakha A.; Kovtunenko V. O.; Tolmachev A.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2013, 49 (5), 704-711

DOI: 10.1007/s10593-013-1301-6

I. A.; Kovalenko S. N.

Mol. Diver. , 2013, 17 (3), 471-477

DOI: 10.1007/s11030-013-9444-z

Bogolubsky A. V.; Grishchenko A.; Pipko S. E.; Konovets A.; Chuprina A.; Tolmachev A.; Boyko A. N.; Chekotylo A.; Lukin O.

Synthesis , 2013, 45 (02), 225-230

DOI: 10.1055/s-0032-1316831

Artamonov O. S.; Slobodyanyuk E. Y.; Shishkin O. V.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2012, 48 (7), 1028-1032

DOI: 10.1007/s10593-012-1095-y

Zadorozhny A. V.

Synthesis , 2012, 44 (08), 1152-1154

DOI: 10.1055/s-0031-1289711

Yarmolchuk V. S.; Bezdudny A. V.; Tolmacheva N. A.; Lukin O.; Boyko A. N.; Chekotylo A.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

J. Org. Chem. , 2012, 77 (2), 1174-1180

DOI: 10.1021/jo2022235

Tymtsunik A. V.; Bilenko V. A.; Kokhan S. O.; Grygorenko O. O.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.

Tetrahedron Lett. , 2012, 53 (30), 3847-3849

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.05.020

Tymtsunik A. V.; Bilenko V. A.; Ivon Y. M.; Grygorenko O. O.; Komarov I. V.

FOLLOW US