Publications

ACS Med. Chem. Lett. 2022, 13 (7), 992-996

DOI: 10.1021/acsmedchemlett.2c00211

Kondratov I.; Moroz Y.; Grygorenko O.; Tolmachev A.

Chemistry 2022, e202201261

DOI: 10.1002/chem.202201261

Zatsikha Y.; Schrage B.; Blesener T.; Harrison L.; Ziegler C.; Nemykin V.

Acta Crystallogr. B: Struct. Sci. Cryst. Eng. Mater. 2022, 78, 510-519

DOI: 10.1107/S2052520622003900

Konovalova I.; Shaposhnyk A.; Baumer V.; Chalyk B.; Shishkina S.

Org. Lett. 2022, 24, 26, 4722–4728

DOI: 10.1021/acs.orglett.2c01402

Chalyk B.; Grynyova A.; Filimonova K.; Rudenko T.; Dibchak D.; Mykhailiuk P.

Chemistry 2022, e202201601

DOI: 10.1002/chem.202201601

Melnykov K.; Tavlui O.; Skreminskiy A.; Kuchkovska Y.; Grygorenko O.

Mol. Divers. 2022, 26 (2), 1115-1128

DOI: 10.1007/s11030-021-10234-2

Vydzhak R.; Panchishin S.; Kachaeva M.; Pilyo S.; Moskvina V.; Shablykina O.; Kozytskiy A.; Brovarets V.

Science 2022, 376 (6596), 929

DOI: 10.1126/science.abq7841

Kondratov I.; Moroz Y.; Irwin J.; Shoichet B.

Acta Cryst. 2022, 78, 510-519

DOI: 10.1107/S2052520622003900

Konovalova I.; Shaposhnyk A.; Baumer V.; Chalyk B.; Shishkina S.

J. Photochem. Photobiol. B 2022, 233, 112479

DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2022.112479

Komarov I.; Tolstanova G.; Kuznietsova H.; Dziubenko N.; Yanchuk P.; Shtanova L.; Veselsky S.; Garmanchuk L.; Khranovska N.; Gorbach O.; Dovbynchuk T.; Borysko P.; Babii O.; Schober T.; Ulrich A.; Afonin S.

J. Cell. Biochem. 2022, 123 (5), 852-862

DOI: 10.1002/jcb.30232

Rayevsky A., Samofalova D., Ishchenko L., Vygovska L., Mazur V., Labudzynskyi D., Borysov O., Spivak S., Ozheredov S., Bulgakov E., Stykhylias M., Blume Y., Karpov P.

J. Chem. Inf. Model. 2022, 62 (9), 2171-2185

DOI: 10.1021/acs.jcim.1c00811

Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Horvath D.; Gavrilenko K.; Marcou G.; Moroz Y.; Oksiuta O.; Varnek A.

J. Chem. Inf. Model. 2022, 62 (9), 2151-2163

DOI: 10.1021/acs.jcim.1c00754

Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Gavrylenko K.; Horvath D.; Klimchuk O.; Oksiuta O.; Marcou G.; Varnek A.

J. Org. Chem. 2022, 87 (9), 6237-6246

DOI: 10.1021/acs.joc.2c00480

Andriashvili V.; Zhersh S.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Mol. Divers. 2022, 26 (2), 993-1004

DOI: 10.1007/s11030-021-10218-2

Radchenko D.; Naumchyk V.; Dziuba I.; Kyrylchuk A.; Gubina K.; Moroz Y.; Grygorenko O.

Chemistry. 2022, 28 (19), e202200331

DOI: 10.1002/chem.202200331

Holovach S.; Dr. Melnykov K.P.; Skreminskiy A.; Herasymchuk M.; Tavlui O.; Aloshyn D.; Dr. Borysko P. et al.

Chem. Heterocycl. Compd. 2022, 58 (2-3), 116-128

DOI: 10.1007/s10593-022-03064-z

Khomenko D.; Doroshchuk R.; Ohorodnik Y.; Ivanova H.; Zakharchenko B.; Raspertova I.; Vaschenko O.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.; Lampeka R.

Org. Biomol. Chem. 2022, 20, 3183-3200

DOI: 10.1039/d2ob00146b

Chernykh A.; Chernykh A.; Radchenko D.; Chheda P.; Rusanov E.; Grygorenko O.; Spies M.; Volochnyuk D.; Komarov I.

ChemMedChem 2022, 17 (7), e202100641

DOI: 10.1002/cmdc.202100641

Jose A.; Guest D.; LeGay R.; Tizzard G.; Coles S.; Derveni M.; Wright E.; Marrison L.; Lee A.; Morris A.; Robinson M.; von Delft F.; Fearon D.; Koekemoer L.; Matviuk T.; Aimon A.; Schofield C.; MallavT.; London N.; Greenland B.; Bagley M.; Spencer J.

J. Org. Chem. 2022, 87 (11), 6961-7005

DOI: 10.1021/acs.joc.1c02956

Mykhailiuk P.

Chem. Sci. 2022, 13, 3674-3687

DOI: 10.1039/d1sc05892d

El Khoury L.; Jing Z.; Cuzzolin A.; Deplano A.; Loco D.; Sattarov B.; Hedin F.; Wendeborn S.; Ho C.; El AhdabvD.; Jaffrelot Inizan T.; Sturlese M.; Sosic A. et al.

Nature 2022, 601 (7893), 452-459

DOI: 10.1038/s41586-021-04220-9

Sadybekov A.; Sadybekov A.; Liu Y.; Iliopoulos-Tsoutsouvas C.; Huang X.; Pickett J.; Houser B.; Patel N.; Tran N.; Tong F.; Zvonok N.; Jain M.; Savych O.; Radchenko D.; Nikas S.; Petasis N.; Moroz Y. et al.

Mol Inform 2022, 41 (6), e2100289

DOI: 10.1002/minf.202100289

Pikalyova R.; Zabolotna Y.; Volochnyuk D.; Horvath D.; Marcou G.; Varnek A.

J. Org. Chem. 2022, 87, 2, 1001–1018

DOI: 10.1021/acs.joc.1c02301

Chalyk B.; Khutorianskyi A.; Vashchenko B.; Danyleiko K.; Grynyova A.; Osipova A.; Kozytskiy A.; Syniuchenko D.; Tsymbaliuk A.; Gavrilenko K.; Biitseva A.; Volochnyuk D.; Komarov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6561-6569

DOI: 10.1002/ejoc.202001530

Herasymchuk M.; Melnykov K.; Yarmoliuk D.; Serhiichuk D.; Rotar V.; Pukhovoi T.; Kuchkovska Y.; Holovach S.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6530‑6540

DOI: 10.1002/ejoc.202000351

Stepannikova K.; Vashchenko B.; Grygorenko O.; Gorichko M.; Cherepakha A.; Moroz Y.; Volovenko Y.; Zhersh S.

Acta Cryst. 2021, 77, 1285-1288

DOI: 10.1107/S2056989021011865

Dyakonenko V.; Shishkina S.; Bogashchenko T.; Lyapunov A.; Kirichenko T.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6474-6477

DOI: 10.1002/ejoc.202101210

Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6616-6625

DOI: 10.1002/ejoc.202101311

Asaula V.; Buryanov V.; Solod B.; Tryus D.; Pariiska O.; Kotenko I.; Volovenko Y.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.; Kolotilov S.

Sci. Pharm. 2021, 89(4), 49

DOI: 10.3390/scipharm89040049

Vlasov S.; Vlasova O.; Severina H.; Krolenko K.; Borysov O.; Abu Sharkh A.; Vlasov V.; Georgiyants V.

Acta Cryst. 2021, 77 1153-1157

DOI: 10.1107/S2056989021010653

Vynohradov O.; Pavlenko V.; Kucheriv O.; Golenya I.; Petlovanyi D.; Shova S.

J. Heterocycl. Chem. 2021, 59 (2), 329-340

DOI: 10.1002/jhet.4387

Onysko M.; Svalyavin O.; Slivka M.; Slivka M.; Baumer V.; Lendel V.

J. Mol. Struct. 2021, 1241, 130633

DOI: 10.1016/j.molstruc.2021.130633

Rayevsky A.; Sharifi M.; Samofalova D.; Demchuk O.; Karpov P.; Blume Y.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6478-6510

DOI: 10.1002/ejoc.202100857

Grygorenko O.; Volochnyuk D.; Vashchenko B.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (7-8), 841-847

DOI: 10.1007/s10593-021-02989-1

Syrota N.; Kemskiy S.; Bol’but A.; Chernobaev I.; Liavinets O.; Vovk M.

J. Org. Chem. 2021, 86 (19), 13289–13309

DOI: 10.1002/slct.202001243

Savych V.; Mykhalchuk V.; Melnychuk P.; Isakov A.; Savchuk T.; Timoshenko V.; Siry S.; Pavlenko S.; Kovalenko D.; Hryshchuk O.; Reznik V.; Chalyk B.; Yarmolchuk V.; Rusanov E.

J. Org. Chem. 2021, 86 (17), 12181–12198

DOI: 10.1021/acs.joc.1c01518

Trofymchuk S.; Bugera M.; Klipkov A.; Ahunovych V.; Razhyk B.; Semenov S.; Boretskyi A.; Tarasenko K.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (35), 4897-4910

DOI: 10.1002/ejoc.202100804

Malashchuk A.; Chernykh A.; Dobrydnev A.; Grygorenko O.

J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 2021, 36 (1), 1651-1658

DOI: 10.1080/14756366.2021.1955874

Lukin A.; Bakholdina A.; Chudinov M.; Onopchenko O.; Zhuravel E.; Zozulya S.; Gureev M.; Krasavin M.

Life 2021, 11(7), 659

DOI: 10.3390/life11070659

Rayevsky A.; Sirokha D.; Samofalova D.; Lozhko D.; Gorodna O.; Prokopenko I.; Livshits L.

Front. Chem. 2021, 9

DOI: 10.3389/fchem.2021.688446

Afonin S.; Koniev S.; Préau L.; Takamiya M.; Strizhak A.; Babii O.; Hrebonkin A.; Pivovarenko V.; Dathe M.; le Noble F.; Rastegar S.; Strähle U.; Ulrich A.; Komarov I.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (6), 630-632

DOI: 10.1007/s10593-021-02960-0

Dodrydnev A.; Omelian T.

Chem. Heterocycl. Compd. 2021, 57 (6), 666-671

DOI: 10.1007/s10593-021-02965-9

Petko K.; Filatov A.

J. Org. Chem. 2021, 86 (20), 14061–14068

DOI: 10.1021/acs.joc.1c00977

Ripenko V.; Vysochyn D.; Klymov I.; Zhersh S.; Mykhailiuk P.

Chem Sci 2021, 12(28), 9694‑9703

DOI: 10.1039/d1sc01916c

Wong J. Y.; Mukherjee R.; Miao J.; Bilyk O.; Triana V.; Miskolzie M.; Henninot A.; Dwyer J.; Kharchenko S.; Iampolska A.; Volochnyuk D.; Lin Y.; Postovit L.; Derda R.

Molecules 2021, 26(12), 3507

DOI: 10.3390/molecules26123507

Sotnik S.; Mishchenko A.; Rusanov E.; Kozytskiy A.; Gavrilenko K.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.; Kolotilov S.

Eur. J. Org. Chem. 2021, 2021 (47), 6591‑6603

DOI: 10.1002/ejoc.202100581

Fedyk A.; Slobodyanyuk E.; Stotska O.; Vashchenko B.; Volochnyuk D.; Sibgatulin D.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2021, 86 (11), 7333-7346

DOI: 10.1021/acs.joc.1c00148

Frolov A.; Ostapchuk E.; Pashenko A.; Chuchvera Y.; Rusanov E.; Volochnyuk D.; Ryabukhin S.

J. Mol. Model. 2021, 27 (6), 182

DOI: 10.1007/s00894-021-04799-w

Rayevsky A.; Samofalova D.; Maximyuk O.; Platonov M.; Hurmach V.; Ryabukhin S.; Volochnyuk D.

Tetrahedron 2021, 88, 132149

DOI: 10.1016/j.tet.2021.132149

Hys V.; Milokhov D.; Keda T.; Omelchenko I.; Konovalova I.; Shishkina S.; Volovenko Y.

Sci. Pharm. 2021, 89(2), 22

DOI: 10.3390/scipharm89020022

Mishchenko M.; Shtrygol’ S.; Lozynskyi A.; Khomyak S.; Novikov V.; Karpenko O.; Holota S.; Lesyk R.

FOLLOW US