Publications

Eur. J. Org. Chem. 2018, 27-28, 3826-3833

DOI: 10.1002/ejoc.201800473

Michurin O.; Tolmachova K.; Afonin S.; Babii O.; Grage S.; Ulrich A.; Komarov I.; Radchenko D.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 22, 2753-2761

DOI: 10.1002/ejoc.201800311

Chalyk B.; Hrebeniuk K.; Gavrilenko K.; Shablykin O.; Yanshyna O.; Bash D.; Mykhailiuk P.; Liashuk O.; Grygorenko O.

New J. Chem. 2018, 42 (11), 8355-8365

DOI: 10.1039/C7NJ05015A

Grygorenko O.; Demenko D.; Volochnyuk D.; Komarov I.

Tetrahedron 2018, 74 (13), 1355-1421

DOI: 10.1016/j.tet.2018.01.033

Grygorenko O.; Biitseva A.; Zhersh S.

Chem. Eur. J. 2018, 24 (21), 5444-5449

DOI: 10.1002/chem.201800193

Kirichok A.; Shton I.; Pishel I.; Zozulya S.; Borysko P.; Kubyshkin V.; Zaporozhets O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Org. Chem. 2018, (22), 2870-2876

DOI: 10.1002/ejoc.201800521

Mykhalchuk V.; Yarmolchuk V.; Doroschuk R.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Tetrahedron Lett. 2018, 59 (5), 442-444

DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.12.065

Yaremchuk I.; Muzychka L.; Smolii O.; Kucher O.; Shishkina S.

RSC Adv. 2018, 8 (10), 5114-5118

DOI: 10.1039/C7RA13141K

Zheng Y.; Yu X.; Lv S.; Mykhailiuk P.; Ma Q.; Hai L.; Wu Y.

Chem. Eur. J. 2018, 24 (33), 8343-8349

DOI: 10.1002/chem.201801140

Zhersh S.; Blahun O.; Sadkova I.; Tolmachev A.; Moroz Y.; Mykhailiuk P.

Synthesis 2018, 50 (10), 1973-1978

DOI: 10.1055/s-0037-1609434

Grygorenko O.; Kurkunov M.; Levandovskiy I.; Tymtsunik A.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 53 (11), 1242-1247

DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.01.094

Hrynyshyn Y.; Tsizorik N.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Vovk M.

Synthesis 2018, 50 (9), 1857-1861

DOI: 10.1055/s-0036-1591926

Ivon Y.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2018, 83 (3), 1394–1401

DOI: 10.1021/acs.joc.7b02910

Druzhenko T.; Skalenko Y.; Samoilenko M.; Denisenko A.; Zozulya S.; Borysko P.; Sokolenko M.; Tarasov A.; Mykhailiuk P.

Mol. Divers. 2018, 22 (4), 919–927

DOI: 10.1007/s11030-018-9848-x

Dyachenko M.; Dobrydnev A.; Volovenko Y.

J. Org. Chem. 2018, 83 (12), 6275-6289

DOI: 10.1021/acs.joc.8b00077

Skalenko Y.; Druzhenko T.; Denisenko A.; Samoilenko M.; Dacenko O.; Trofymchuk S.; Grygorenko O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Bioorg. Med. Chem. 2018, 26 (12), 3399-3405

DOI: 10.1016/j.bmc.2018.05.010

Borysko P.; Moroz Y.; Vasylchenko O.; Hurmach V.; Starodubtseva A.; Stefanishena N.; Nesteruk K.; Zozulya S.; Kondratov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2018, (27-28)

DOI: 10.1002/ejoc.201800327

Kondratov I.; Tolmachova N.; Haufe G.

J. Org. Chem. 2018, 83 (6), 3265-3274

DOI: 10.1021/acs.joc.8b00199

Levchenko V.; Dmytriv Y.; Tymtsunik A.; Liubchak K.; Rudnichenko A.; Melnyk A.; Veselovych S.; Borodulin Y.; Otsalyuk O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Heterocycl. Commun. 2018, 24 (1), 11-17

DOI: 10.1515/hc-2017-0235

Slobodyanyuk E.; Artamonov O.; Kulik I.; Rusanov E.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Chem. Eur. J. , 2018, 24 (47)

DOI: 10.1002/chem.201705708

Bychek R.; Levterov V.; Sadkova I.; Tolmachev A. Mykhailiuk P.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (1), 35-43

DOI: 10.1021/acscombsci.7b00163

Bogolubsky A.; Moroz Y.; Savych O.; Pipko S.; Konovets A.; Platonov M.; Vasylchenko O.; Hurmach V.; Grygorenko O.

Tetrahedron 2017, 28 (12), 1817-1822

DOI: 10.1016/j.tetasy.2017.10.027

Kleban I.; Tymtsunik A.; Rassukana Y.; Grygorenko O.

Biochim Biophys Acta Biomembr 2017, 1859 (12), 2505-2515

DOI: 10.1016/j.bbamem.2017.09.021

Babii O.; Afonin S.; Schober T.; Komarov I.; Ulrich A.

Heterocycl. Commun. 2017, 23 (6), 449–453

DOI: 10.1515/hc-2017-0180

Subota A.; Volochnyuk D.; Gorlova A.; Grygorenko O.

Russ. J. Coord. Chem. 2017, 43 (10), 619–629

DOI: 10.1134/s1070328417100086

Polunin R. A.; Kiskin M. A.; Gavrilenko K. S.; Imshennik V. K.; Maksimov Y. V.; Eremenko I. L.; Kolotilov S. V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53 (10), 1124–1127

DOI: 10.1007/s10593-017-2182-x

Tkachuk V. M.; Mel’nikov S. V.; Sukach V. A.; Vovk M. V.

Eur. J. Med. Chem. 2017, 140, 229–238

DOI: 10.1016/j.ejmech.2017.09.019

Krasavin M.; Lukin A.; Bakholdina A.; Zhurilo N.; Onopchenko O.; Borysko P.; Zozulya S.; Moore D.; Tikhonova I. G.

Theor. Exp. Chem. 2017, 53 (3), 204-209

DOI: 10.1007/s11237-017-9517-7

Satska Y. A.; Komarova N. P.; Gavrilenko K. S.; Polunin R. A.; Manoylenko O. V.; Kolotilov S. V.

Acta Chim. Slov. 2017, 64 (4), 902-910

DOI: 10.17344/acsi.2017.3575

Kolomoets O.; Voskoboynik O.; Antypenko O.; Berest G.; Nosulenko I.; Palchikov V.; Karpenko O.; Kovalenko S.

Molecules 2017, 22 (5), 804

DOI: 10.3390/molecules22050804

Sokolenko T. M.; Dronkina M. I.; Magnier E.; Yagupolskii L. M.; Yagupolskii Y. L.

Eur. J. Org. Chem. 2017, 27, 3935-3940

DOI: 10.1002/ejoc.201700764

Khutoryanskiy A.; Chalyk B.; Borysko P.; Kondratiuk A.; Mykhailiuk P.

Mol. Diver. 2017, 21 (2), 427-436

DOI: 10.1007/s11030-017-9737-8

Lozynskyi A.; Zasidko V.; Atamanyuk D.; Kaminskyy D.; Derkach H.; Karpenko O.; Ogurtsov V.; Kutsyk R.; Lesyk R.

Nat. Chem. Biol. 2017, 13 (7), 771-778

DOI: 10.1038/nchembio.2382

Licciardello M. P.; Ringler A.; Markt P.; Klepsch F.; Lardeau C. H.; Sdelci S.; Schirghuber E.; Muller A. C.; Caldera M.; Wagner A.; Herzog R.; Penz T.; Schuster M.; Boidol B.; Durnberger G.; Folkvaljon Y.; Stattin P.; Ivanov V.; Colinge J.; Bock C.; Kratochwill K.; Menche J.; Bennett K. L.; Kubicek S.

J. Org. Chem. 2017, 82 (17), 8831-8841

DOI: 10.1021/acs.joc.7b00803

Mykhailiuk P. K.; Kubyshkin V.; Bach T.; Budisa N.

Org. Biomol. Chem.
2017, 15 (35), 7243-7478

DOI: 10.1039/c7ob01579h

Mykhailiuk P. K.

Eur. J. Org. Chem. 2017, (41), 6114-6120

DOI: 10.1002/ejoc.201700803

Lebed P.; Fenneteau J.; Wu Y.; Cossy J.; Mykhailiuk P.

Chem. Eur. J. 2017, 23 (54), 13279-13283

DOI: 10.1002/chem.201703446

Mykhailiuk P.; Kishko I.; kubyshkin V.; Budisa N.; Cossy J.

Chem. Eur. J. 2017, 23 (66), 16782-16786

DOI: 10.1002/chem.201702362

Chalyk B.; Butko M.; Yanshyna O.; Gavrilenko K.; Druzhenko T.; Mykhailiuk P.

J. Org. Chem. 2017, 82 (18), 9627-9636

DOI: 10.1021/acs.joc.7b01678

Denisenko A. V.; Druzhenko T.; Skalenko Y.; Samoilenko M.; Grygorenko O. O.; Zozulya S.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron 2017, 73 (49), 6942-6953

DOI: 10.1016/j.tet.2017.10.053

Shvydenko T.; Nazarenko K.; Shvydenko K.; Boron S.; Gutov O.; Tolmachev A.; Kostyuk A.

J. Org. Chem. ,2017, 82 (23), 12863-12868

DOI: 10.1021/acs.joc.7b02259

Feskov I. O.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Klyachina M.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Beilstein J. Org. Chem. 2017, 13, 2617-2625

DOI: 10.3762/bjoc.13.259

Melnykov S. V.; Pataman A. S.; Dmytriv Y. V.; Shishkina S. V.; Vovk M. V.; Sukach V. A.

Eur. J. Org. Chem. 2017, 31, 4530-4542

DOI: 10.1002/ejoc.201700536

Chalyk B.; Isakov A.; Butko M.; Hrebeniuk K.; Savych O.; Kucher O.; Gavrilenko K.; Druzhenko T.; Yarmolchuk V.; Zozulya S.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Org. Chem. 2017, (43), 6450-6456

DOI: 10.1002/ejoc.201701296

Kokhan S.; Valter Y. B.; Tymtsunik A.; Komarov I.; Grygorenko O. O.

Asian J. Org. Chem. 2017, 6 (7), 927-935

DOI: 10.1002/ajoc.201700216

Feraldi-Xypolia A.; Fredj G.; Tran G.; Tsuchiya T.; Vors J.-P.; Mykhailiuk P.; Gomez Pardo D.; Cossy J.

Synthesis 2017, 49 (14), 3112-3117

DOI: 10.1055/s-0036-1588785

Grygorenko O.; Sokolenko Y.; Ostapchuk E.; Artemenko A.

Tetrahedron Lett. 2017, 58 (13), 1308‑1311

DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.02.046

Sokolenko L. V.; Yagupolskii Y. L.; Kumanetska L. S.; Marrot J.; Magnier E.; Lipetskij V. O.; Kalinin I. V.

Biophys. J. 2017, 112 (4), 630-642

DOI: 10.1016/j.bpj.2016.12.040

Grage S. L.; Sani M.-A.; Cheneval O.; Henriques S. T.; Schalck C.; Heinzmann R.; Mylne J. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Komarov I. V.; Separovic F.; Craik D. J.; Ulrich A. S.

Org. Biomol. Chem. 2017, 15 (3), 672-679

DOI: 10.1039/c6ob02436j

Kondratov I. S.; Logvinenko I. G.; Tolmachova N. A.; Morev R. N.; Kliachyna M. A.; Clausen F.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Angew. Chem. 2017, 129 (30), 8865–8869

DOI: 10.1002/ange.201703801

Mykhailiuk P.; Kirichok A.; Shton I.; Kliachyna M.; Pishel I.

FOLLOW US