More

Publications

Synthesis 2015, 47 (03), 367-367

DOI: 10.1055/s-0034-1379456

Ishchenko A. Y.; Yanik S.; Rusanov E. B.; Komarov I. V.; Kirby A. J.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 4, 886-891

DOI: 10.1002/ejoc.201403295

Iminov R. T.; Mashkov A. V.; Vyzir I. I.; Chalyk B. A.; Tverdokhlebov A. V.; Mykhailiuk P. K.; Babichenko L. N.; Tolmachev A. A.; Volovenko Y. M.; Biitseva A.; Shishkin O. V.; Shishkina S. V.

Org. Lett. 2015, 17 (8), 1922-1925

DOI: 10.1021/acs.orglett.5b00608

Druzhenko T.; Denisenko O.; Kheylik Y.; Zozulya S.; Shishkina S. S.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P. K.

Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (4), 389-392

DOI: 10.1007/s10593-015-1713-6

Dotsenko V.; Krivokolysko S.; Frolov K.; Chigorina E.; Polovinko V.; Dmitrienko A.; Bushmarinov I.

J. Org. Chem. 2015, 80 (8), 3974-3981

DOI: 10.1021/acs.joc.5b00323

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Grygorenko O. O.; Daniliuc C. G.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.

Eur. J. Org. Chem. 2015, 29, 6466-6471

DOI: 10.1002/ejoc.201500746

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Chernykh A. V.; Kondratov I. S.; Tolmachova N. A.; Datsenko O. P.; Kurkunov M. A.; Zozulya S. X.; Kheylik Y. P.; Bartels K.; Daniliuc C. G.; Haufe G.

Chem. Heterocycl. Compd. 2015, 51 (7), 678-681

DOI: 10.1007/s10593-015-1756-8

Borisov A. V.; Kovalenko S. S.; Kovalenko S. M.

ACS Comb. Sci. 2015, 17 (10), 615-622

DOI: 10.1021/acscombsci.5b00091

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Pipko S. E.; Zhemera A. V.; Konovets A. I.; Stepaniuk O. O.; Myronchuk I. S.; Dmytriv Y. V.; Doroschuk R. A.; Zaporozhets O. A.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. 2015, 17 (6), 348-354

DOI: 10.1021/acscombsci.5b00024

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Ostapchuk E. N.; Rudnichenko A. V.; Dmytriv Y. V.; Bondar A. N.; Zaporozhets O. A.; Pipko S. E.; Doroschuk R. A.; Babichenko L. N.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

RSC Adv. 2015, 5 (2), 1063-1069

DOI: 10.1039/C4RA12425A

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Dmytriv Y. V.; Pipko S. E.; Babichenko L. N.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

Org. Lett. 2015, 17 (2), 226-229

DOI: 10.1021/ol503300m

Bandak D.; Babii O.; Vasiuta R.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Cent. Eur. J. Chem. 2014, 12 (1), 67-73

DOI: 10.2478/s11532-013-0344-y

Zhersh S.; Karpenko O.; Ripenko V.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Synthesis 2014, 46 (09), 1254-1260

DOI: 10.1055/s-0033-1340840

Yarmoliuk D. V.; Arkhipov V. V.; Stambirskyi M. V.; Dmytriv Y. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron 2014, 70 (18), 3011-3017

DOI: 10.1016/j.tet.2014.03.002

Yarmolchuk V. S.; Mykhalchuk V. L.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron Lett. 2014, 55 (22), 3312-3315

DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.04.038

Tymtsunik A. V.; Ivon Y. M.; Komarov I. V.; Grygorenko O. O.

Synlett 2014, 25 (03), 355-358

DOI: 10.1055/s-0033-1340322

Tymtsunik A. V.; Bilenko V. A.; Grygorenko O. O.; Komarov I. V.

Eur. J. Org. Chem. 2014, 17, 3584-3591

DOI: 10.1002/ejoc.201301737

Tkachenko A. N.; Mykhailiuk P. K.; Radchenko D. S.; Babii O.; Afonin S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

J. Chem. Inf. Model. , 2014, 54 (12), 3320-3329

DOI: 10.1021/ci5005288

Tetko I. V.; Sushko Y.; Novotarskyi S.; Patiny L.; Kondratov I.; Petrenko A. E.; Charochkina L.; Asiri A. M.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, (7), 1452-1460

DOI: 10.1002/ejoc.201301542

schenthaler G.-V.; Vovk M. V.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, 12, 2487-2495

DOI: 10.1002/ejoc.201301852

Slobodyanyuk E. Y.; Artamonov O. S.; Shishkin O. V.; Mykhailiuk P. K.

Eur. J. Med. Chem. , 2014, 84 160-172

DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.07.023

Sarnpitak P.; Mujumdar P.; Morisseau C.; Hwang S. H.; Hammock B.; Iurchenko V.; Zozulya S.; Gavalas A.; Geronikaki A.; Ivanenkov Y.; Krasavin M.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (3), 146-153

DOI: 10.1021/co4001277

Ryabukhin S. V.; Panov D. M.; Granat D. S.; Ostapchuk E. N.; Kryvoruchko D. V.; Grygorenko O. O.

Chem. Heterocycl. Compd. , 2014, 50 (4), 514-527

DOI: 10.1007/s10593-014-1502-7

Petrova O. N.; Zamigajlo L. L.; Gella I. M.; Musatov V. I.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Vashchenko E. V.; Borisov A. V.; Lipson V. V.

Chem. Eur. J. , 2014, 20 (17), 4942-4947

DOI: 10.1002/chem.201304840

Mykhailiuk P. K.

Synlett , 2014, 25 (07), 965-968

DOI: 10.1055/s-0033-1340959

Liubchak K.; Tolmachev A.; Nazarenko K.

Tetrahedron: Asymmetry , 2014, 25 (67), 563-567

DOI: 10.1016/j.tetasy.2014.02.010

Kucher O. V.; Kolodyazhnaya A. O.; Smolii O. B.; Boiko A. I.; Kubyshkin V. S.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, 34, 7692-7698

DOI: 10.1002/ejoc.201403013

Kucher O. V.; Kolodiazhnaya A. O.; Smolii O. B.; Prisuazhnyk D. V.; Tolmacheva K. A.; Zaporozhets O. A.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Tolmachev A. A.

J. Biol. Chem. , 2014, 289 (33), 22723-22738

DOI: 10.1074/jbc.M114.575050

Ilinykh P. A.; Tigabu B.; Ivanov A.; Ammosova T.; Obukhov Y.; Garron T.; Kumari N.; Kovalskyy D.; Platonov M. O.; Naumchik V. S.; Freiberg A. N.; Nekhai S.; Bukreyev A.

Eur. J. Med. Chem. , 2014, 85 245-254

DOI: 10.1016/j.ejmech.2014.07.103

Havrylyuk D.; Zimenkovsky B.; Karpenko O.; Grellier P.; Lesyk R.

Tetrahedron: Asymmetry , 2014, 25 (3), 229-237

DOI: 10.1016/j.tetasy.2013.12.001

Grygorenko O. O.; Zhersh S.; Oliinyk B. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.

Synthesis , 2014, 46 (11), 1487-1492

DOI: 10.1055/s-0033-1340983

Geraschenko O. V.; Khodakovskiy P. V.; Shishkin O. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

PLoS ONE , 2014, 9 (6), e99653

DOI: 10.1371/journal.pone.0099653

Fanghänel S.; Wadhwani P.; Strandberg E.; Verdurmen W. P. R.; Bürck J.; Ehni S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Gerthsen D.; Komarov I. V.; Brock R.; Ulrich A. S.

RSC Adv. , 2014, 4 (21), 10894-10902

DOI: 10.1039/C3RA47725H

Chernykh A. V.; Radchenko D. S.; Grygorenko O. O.; Volochnyuk D. M.; Shishkina S. V.; Shishkin O. V.; Komarov I. V.

Synthesis , 2014, 46 (13), 1765-1772

DOI: 10.1055/s-0033-1341226

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Pipko S. E.; Panov D. M.; Konovets A. I.; Doroschuk R.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (4), 192-197

DOI: 10.1021/co400164z

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Sadkova I. V.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (8), 375-380

DOI: 10.1021/co5000568

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Panov D. M.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Tolmachev A.

ACS Comb. Sci. , 2014, 16 (6), 303-308

DOI: 10.1021/co500025f

Bogolubsky A. V.; Moroz Y. S.; Mykhailiuk P. K.; Granat D. S.; Pipko S. E.; Konovets A. I.; Doroschuk R.; Tolmachev A.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2014, 53 (13), 3392-3395

DOI: 10.1002/anie.201310019

er S.; Mykhailiuk P. K.; Kubyshkin V. S.; Steinbrecher T.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Eur. J. Org. Chem. , 2014, 17, 3592-3598

DOI: 10.1002/ejoc.201402158

Artamonov O. S.; Slobodyanyuk E. Y.; Volochnyuk D. M.; Komarov I. V.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Br. J. Pharmacol. , 2014, 171 (22), 5059-5075

DOI: 10.1111/bph.12863

ren A.; Kovalskyy D.; Nekhai S.

Eur. J. Org. Chem. , 2013, 15, 3086-3093

DOI: 10.1002/ejoc.201300121

Yarmolchuk V. S.; Shishkin O. V.; Starova V. S.; Zaporozhets O. A.; Kravchuk O.; Zozulya S.; Komarov I. V.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (10), 1195-1197

DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.12.065

Yaremenko A. G.; Shelyakin V. V.; Volochnyuk D. M.; Rusanov E. B.; Grygorenko O. O.

Phys. Chem. Chem. Phys. , 2013, 15 (23), 8962-8971

DOI: 10.1039/C3CP50896J

Wadhwani P.; Reichert J.; Strandberg E.; Burck J.; Misiewicz J.; Afonin S.; Heidenreich N.; Fanghanel S.; Mykhailiuk P. K.; Komarov I. V.; Ulrich A. S.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2013, 52 (25), 6504-6507

DOI: 10.1002/anie.201301344

Tkachenko A. N.; Radchenko D. S.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

Angew. Chem. Int. Ed. , 2013, 52 (5), 1486-1489

DOI: 10.1002/anie.201208069

Tkachenko A. N.; Mykhailiuk P. K.; Afonin S.; Radchenko D. S.; Kubyshkin V. S.; Ulrich A. S.; Komarov I. V.

J. Chem. Inf. Model. , 2013, 53 (8), 1990-2000

DOI: 10.1021/ci400213d

Tetko I. V.; Novotarskyi S.; Sushko I.; Ivanov V.; Petrenko A. E.; Dieden R.; Lebon F.; Mathieu B.

Synthesis , 2013, 45 (07), 925-930

DOI: 10.1055/s-0032-1318329

Stepaniuk O. O.; Matviienko V. O.; Kondratov I. S.; Vitruk I. V.; Tolmachev A. O.

Tetrahedron , 2013, 69 (19), 3796-3804

DOI: 10.1016/j.tet.2013.03.067

Shcherbatiuk A. V.; Shyshlyk O. S.; Yarmoliuk D. V.; Shishkin O. V.; Shishkina S. V.; Starova V. S.; Zaporozhets O. A.; Zozulya S.; Moriev R.; Kravchuk O.; Manoilenko O.; Tolmachev A. A.; Mykhailiuk P. K.

Tetrahedron , 2013, 69 (2), 505-511

DOI: 10.1016/j.tet.2012.11.032

Radchenko D. S.; Michurin O. M.; Grygorenko O. O.; Scheinpflug K.; Dathe M.; Komarov I. V.

Tetrahedron Lett. , 2013, 54 (14), 1897-1898

DOI: 10.1016/j.tetlet.2013.01.132

Radchenko D. S.; Michurin O. M.; Chernykh A. V.; Lukin O.; Mykhailiuk P. K.

FOLLOW US

Contact us

Send a message