Publications

Angew. Chem. 2018, 57 (50), 16442-16446

DOI: 10.1002/anie.201810460

Jayaratna N.; Cowan M.; Parasar D.; Funke H.; Reibenspies J.; Mykhailiuk P.; Artamonov O.; Noble R.; Dias H.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (11), 672-680

DOI: 10.1021/acscombsci.8b00130

Tolmachova K.; Moroz Y.; Konovets A.; Platonov M.; Vasylchenko O.; Borysko P.; Zozulya S.; Gryniukova A.; Bogolubsky A.; Pipko S.; Mykhailiuk P.; Brovarets V.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2018, 83 (23), 14350–14361

DOI: 10.1021/acs.joc.8b02071

Levterov V.; Michurin O.; Borysko P.; Zozulya S.; Sadkova I.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (7), 461-466

DOI: 10.1021/acscombsci.8b00060

Bogolyubsky A.; Savych O.; Zhemera A.; Pipko S.; Grishchenko A.; Konovets A.; Doroshchuk R.; Khomenko D.; Brovarets V.; Moroz Y.; Vybornyi M.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54 (8), 789‑795

DOI: 10.1007/s10593-018-2350-7

Kemskiy S.; Syrota N.; Bol’but A.; Dorokhov V.; Vovk M.

Synthesis 2018, 50 (24), 4949-4957

DOI: 10.1055/s-0037-1610237

Ryabukhin S.; Melnykov K.; Granat D.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

J. Heterocycl. Chem. 2018, 55 (10), 2381-2391

DOI: 10.1002/jhet.3302

Tkachenko I.; Tarabara I.; Omelchenko I.; Palchykov V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 54 (7), 710‑716

DOI: 10.1007/s10593-018-2337-4

Tsizorik N.; Hrynyshyn Y.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Panasenko N.; Vovk M.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 40, 5596-5604

DOI: 10.1002/ejoc.201800972

Homon A.; Hryshchuk O.; Trofymchuk S.; Michurin O.; Kuchkovska Y.; Radchenko D.; Grygorenko O.

Synthesis 2018, 50 (18), 3696-3707

DOI: 10.1055/s-0037-1610195

Grygorenko O.; Bondarenko A.; Tolmachev A.; Vashchenko B.

Chem. Commun. 2018, 54 (69), 9683-9686

DOI: 10.1039/c8cc05912h

Tolmachova N.; Kondratov I.; Dolovanyuk V.; Pridma S.; Chernykh A.; Daniliuc C.; Haufe G.

Adv. Synth. Catal. 2018, 360 (21), 4104-4114

DOI: 10.1002/adsc.201801006

Nosik P.; Ryabukhin S.; Grygorenko O.; Volochnyuk D.

Heterocycl. Commun. , 2018, 24 (4), 237-240

DOI: 10.1515/hc-2018-0013

Vlasov S.; Kovalenko S.; Shynkarenko P.; Krolenko K. Vlasov V.

Phosphorus, Sulfur Silicon Relat. Elem. 2018, 193 (7), 409-414

DOI: 10.1080/10426507.2018.1452236

Lozynskyi A.; Sabadakh O.; Luchkevich E.; Taras T.; Vynnytska, Renata, Karpenko O.; Novikov V.; Lesyk R.

J. Fluorine Chem. 2018, 211, 100-108

DOI: 10.1016/j.jfluchem.2018.03.014

Kondratov I.; Bugera M.; Tolmachova N.; Daniliuc C. Haufe G.

J. Heterocycl. Chem. 2018, 55 (4), 1033-1041

DOI: 10.1002/jhet.3135

Kazunin M.; Voskoboynik O.; Nosulenko I.; Berest G.; Sergeieva T.; Okovytyy S.; Karpenko O.; Priimenko B.; Kovalenko S.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 27-28, 3826-3833

DOI: 10.1002/ejoc.201800473

Michurin O.; Tolmachova K.; Afonin S.; Babii O.; Grage S.; Ulrich A.; Komarov I.; Radchenko D.

Eur. J. Org. Chem. 2018, 22, 2753-2761

DOI: 10.1002/ejoc.201800311

Chalyk B.; Hrebeniuk K.; Gavrilenko K.; Shablykin O.; Yanshyna O.; Bash D.; Mykhailiuk P.; Liashuk O.; Grygorenko O.

New J. Chem. 2018, 42 (11), 8355-8365

DOI: 10.1039/C7NJ05015A

Grygorenko O.; Demenko D.; Volochnyuk D.; Komarov I.

Tetrahedron 2018, 74 (13), 1355-1421

DOI: 10.1016/j.tet.2018.01.033

Grygorenko O.; Biitseva A.; Zhersh S.

Chem. Eur. J. 2018, 24 (21), 5444-5449

DOI: 10.1002/chem.201800193

Kirichok A.; Shton I.; Pishel I.; Zozulya S.; Borysko P.; Kubyshkin V.; Zaporozhets O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Eur. J. Org. Chem. 2018, (22), 2870-2876

DOI: 10.1002/ejoc.201800521

Mykhalchuk V.; Yarmolchuk V.; Doroschuk R.; Tolmachev A.; Grygorenko O.

Tetrahedron Lett. 2018, 59 (5), 442-444

DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.12.065

Yaremchuk I.; Muzychka L.; Smolii O.; Kucher O.; Shishkina S.

RSC Adv. 2018, 8 (10), 5114-5118

DOI: 10.1039/C7RA13141K

Zheng Y.; Yu X.; Lv S.; Mykhailiuk P.; Ma Q.; Hai L.; Wu Y.

Chem. Eur. J. 2018, 24 (33), 8343-8349

DOI: 10.1002/chem.201801140

Zhersh S.; Blahun O.; Sadkova I.; Tolmachev A.; Moroz Y.; Mykhailiuk P.

Synthesis 2018, 50 (10), 1973-1978

DOI: 10.1055/s-0037-1609434

Grygorenko O.; Kurkunov M.; Levandovskiy I.; Tymtsunik A.

Chem. Heterocycl. Compd. 2018, 53 (11), 1242-1247

DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.01.094

Hrynyshyn Y.; Tsizorik N.; Musiychuk A.; Bol’but A.; Vovk M.

Synthesis 2018, 50 (9), 1857-1861

DOI: 10.1055/s-0036-1591926

Ivon Y.; Voitenko Z.; Grygorenko O.

J. Org. Chem. 2018, 83 (3), 1394–1401

DOI: 10.1021/acs.joc.7b02910

Druzhenko T.; Skalenko Y.; Samoilenko M.; Denisenko A.; Zozulya S.; Borysko P.; Sokolenko M.; Tarasov A.; Mykhailiuk P.

Mol. Divers. 2018, 22 (4), 919–927

DOI: 10.1007/s11030-018-9848-x

Dyachenko M.; Dobrydnev A.; Volovenko Y.

J. Org. Chem. 2018, 83 (12), 6275-6289

DOI: 10.1021/acs.joc.8b00077

Skalenko Y.; Druzhenko T.; Denisenko A.; Samoilenko M.; Dacenko O.; Trofymchuk S.; Grygorenko O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Bioorg. Med. Chem. 2018, 26 (12), 3399-3405

DOI: 10.1016/j.bmc.2018.05.010

Borysko P.; Moroz Y.; Vasylchenko O.; Hurmach V.; Starodubtseva A.; Stefanishena N.; Nesteruk K.; Zozulya S.; Kondratov I.; Grygorenko O.

Eur. J. Org. Chem. 2018, (27-28)

DOI: 10.1002/ejoc.201800327

Kondratov I.; Tolmachova N.; Haufe G.

J. Org. Chem. 2018, 83 (6), 3265-3274

DOI: 10.1021/acs.joc.8b00199

Levchenko V.; Dmytriv Y.; Tymtsunik A.; Liubchak K.; Rudnichenko A.; Melnyk A.; Veselovych S.; Borodulin Y.; Otsalyuk O.; Tolmachev A.; Mykhailiuk P.

Heterocycl. Commun. 2018, 24 (1), 11-17

DOI: 10.1515/hc-2017-0235

Slobodyanyuk E.; Artamonov O.; Kulik I.; Rusanov E.; Volochnyuk D.; Grygorenko O.

Chem. Eur. J. , 2018, 24 (47)

DOI: 10.1002/chem.201705708

Bychek R.; Levterov V.; Sadkova I.; Tolmachev A. Mykhailiuk P.

ACS Comb. Sci. 2018, 20 (1), 35-43

DOI: 10.1021/acscombsci.7b00163

Bogolubsky A.; Moroz Y.; Savych O.; Pipko S.; Konovets A.; Platonov M.; Vasylchenko O.; Hurmach V.; Grygorenko O.

Tetrahedron 2017, 28 (12), 1817-1822

DOI: 10.1016/j.tetasy.2017.10.027

Kleban I.; Tymtsunik A.; Rassukana Y.; Grygorenko O.

Biochim Biophys Acta Biomembr 2017, 1859 (12), 2505-2515

DOI: 10.1016/j.bbamem.2017.09.021

Babii O.; Afonin S.; Schober T.; Komarov I.; Ulrich A.

Heterocycl. Commun. 2017, 23 (6), 449–453

DOI: 10.1515/hc-2017-0180

Subota A.; Volochnyuk D.; Gorlova A.; Grygorenko O.

Russ. J. Coord. Chem. 2017, 43 (10), 619–629

DOI: 10.1134/s1070328417100086

Polunin R. A.; Kiskin M. A.; Gavrilenko K. S.; Imshennik V. K.; Maksimov Y. V.; Eremenko I. L.; Kolotilov S. V.

Chem. Heterocycl. Compd. 2017, 53 (10), 1124–1127

DOI: 10.1007/s10593-017-2182-x

Tkachuk V. M.; Mel’nikov S. V.; Sukach V. A.; Vovk M. V.

Eur. J. Med. Chem. 2017, 140, 229–238

DOI: 10.1016/j.ejmech.2017.09.019

Krasavin M.; Lukin A.; Bakholdina A.; Zhurilo N.; Onopchenko O.; Borysko P.; Zozulya S.; Moore D.; Tikhonova I. G.

Theor. Exp. Chem. 2017, 53 (3), 204-209

DOI: 10.1007/s11237-017-9517-7

Satska Y. A.; Komarova N. P.; Gavrilenko K. S.; Polunin R. A.; Manoylenko O. V.; Kolotilov S. V.

Acta Chim. Slov. 2017, 64 (4), 902-910

DOI: 10.17344/acsi.2017.3575

Kolomoets O.; Voskoboynik O.; Antypenko O.; Berest G.; Nosulenko I.; Palchikov V.; Karpenko O.; Kovalenko S.

Molecules 2017, 22 (5), 804

DOI: 10.3390/molecules22050804

Sokolenko T. M.; Dronkina M. I.; Magnier E.; Yagupolskii L. M.; Yagupolskii Y. L.

Eur. J. Org. Chem. 2017, 27, 3935-3940

DOI: 10.1002/ejoc.201700764

Khutoryanskiy A.; Chalyk B.; Borysko P.; Kondratiuk A.; Mykhailiuk P.

Mol. Diver. 2017, 21 (2), 427-436

DOI: 10.1007/s11030-017-9737-8

Lozynskyi A.; Zasidko V.; Atamanyuk D.; Kaminskyy D.; Derkach H.; Karpenko O.; Ogurtsov V.; Kutsyk R.; Lesyk R.

Nat. Chem. Biol. 2017, 13 (7), 771-778

DOI: 10.1038/nchembio.2382

Licciardello M. P.; Ringler A.; Markt P.; Klepsch F.; Lardeau C. H.; Sdelci S.; Schirghuber E.; Muller A. C.; Caldera M.; Wagner A.; Herzog R.; Penz T.; Schuster M.; Boidol B.; Durnberger G.; Folkvaljon Y.; Stattin P.; Ivanov V.; Colinge J.; Bock C.; Kratochwill K.; Menche J.; Bennett K. L.; Kubicek S.

J. Org. Chem. 2017, 82 (17), 8831-8841

DOI: 10.1021/acs.joc.7b00803

Mykhailiuk P. K.; Kubyshkin V.; Bach T.; Budisa N.

FOLLOW US